ReprodAction игра "Фермата"

   Кравите от ReprodAction фермата се нуждаят от осеменяване, но както знаете това не е толкова лесен процес. Ще можете ли да синхронизирате всички тези малки кравички за да достигне вашата успеваемост до 100%?

Внимавайте, не всички животни в ReprodAction фермата искат да бъдат синхронизирани! 

  Не забравяйте да изпратите ReprodAction играта на приятел когато приключите, за да видите кой е по-добър!