Репродукция

   Ефективната репродукция в млечното говедовъдство е ключов фактор, определящ млекодобива и печалбата на фермата. 

    Репродукцията има за цел постигне на оптимална производителност на кравите, което означава всяка година да бъде получено по едно здраво теле с добри генетични заложби, раждането да протече безпроблемно и по възможност в оптималния момент. За да се изпълни целта, ветеринарните лекари трябва да се концентрират върху това фермера да постигне:

1. Възможно по-висок процент крави, годни за изкуствено осеменяване или покриване от бик:

2. Висок процент запложданеСпособност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане. след осеменяване:

   В раздел Репродукция ще бъдат разгледани основните промени в репродуктивния статус на животните, които стават между отелването и времето за успешно запложданеСпособност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане. и прилагането на знанията за тях във ветеринарната практика.

03_cow