Адекватното наблюдение за откриване на еструса е задължително условие за оптимизиране на репродукцията

  

  Този метод се използва най-често в практиката, като ефективността за откриване на разгонените крави е от 60 до 70%. Стадата с високо продуктивни крави може да изискват повече наблюдения или най-често това се препоръчва при използване на програмите за синхронизацияДве или повече събития, протичащи по едно и също време в прецизно координирана последователност: синхронизацията на еструса позволява организиране и изкуствено осеменяване на големи групи от животни. на еструса, като ефективността не трябва да не спада под 60%.

Автоматизираните системи, базирани на поставяне на електронни детектори за еструсСиноним на "разгоненост", физиологичен и поведенчески феномен, който предхожда и придружава овулацията при женските животни. са добра алтернатива в някои стада. 

Откриване на еструса при млечните крави

  Кравите предназначени за мляко показват тенденция към понижаване на времето в което проявяват признаци на еструсСиноним на "разгоненост", физиологичен и поведенчески феномен, който предхожда и придружава овулацията при женските животни.. Представената графиката показва, че кравите с дневен млеконадой  < 30 литра, пасивната фаза на еструса продължава около 15 часа. За разлика от тях, животните с дневен млеконадой > 40 литра, проявяват пасивен рефлекс само 5 или по-малко часа.  

Picture29

  Prevoius Next