Оптимални стойности на репродуктивните параметри

Каква е целта при млечните и месодайните крави?

Основни репродуктивни параметри Млечни проди Месодайни породи   Среден междуотелен период в стадата
Междуотелен период 12 до 13 месеца 12 месеца
Picture1
Сервиз период < 15% по-голям от 120 дни < 110 дни
Заплодяемост от I-во осеменяване > 40% > 50 %
Крави с интервал между I-во и II-ро осеменяване от 19 до 23 дни > 50% Обикновено не се отчита
Животни с три или повече осеменявания <15 % Повече от 70% от кравите трябва да бъдат бременни преди средата на размножителния сезон в стадата със сезонно отелванеРаждане на телето.
Индекс на осеменяване (брой осеменявания за една бременностСъстояние между имплантацията и раждането при живораждащите видове.) 1.8 до 2.5* 1.5 до 2.0
Брак поради безплодие < 6% < 8%

* Интензивни ферми с ВПМК: 2

Каква е целта при юниците?

Основни репродуктивни параметри Юници
Активно циклиращи на 15 месечна възраст 95%
Живо тегло при първо запложданеСпособност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане. 60% от теглото на възрастните (т.e. 400 kg на 15 месеца)
Телесна оценка 2.5*
Среден дневен прираст 700 до 800 g/дневно
Възраст на първо отелванеРаждане на телето. 24 месеца
Заплодяемост 60 до 65%

 * по скалата от 0 до 5

  Previous   Next