Репродуктивен цикъл

 "Женските полови органи са пряко свързани с половоцикличната дейност и претърпяват морфологични и физиологични промени, протичащи по един и същ начин, повтарящи се периодично в определен ритъм, специфичен за всеки животински вид.

   Горепосочените промени, обозначени като репродуктивен цикъл, започват с началото на пубертета и продължават през целия размножителен период, като прекъсват през бременността. Те зависят от цикличната активност на яйчниците, която се регулира от собствената им хормонална секреция, контролирана от хипоталамо-хипофизните гонадотропини чрез механизма на обратната връзка".

J. Derivaux and F. Ectors (1986).

01_cow

   

    През ранния ембрионален период, половата (генитална) система и при двата пола (мъжки и женски) се развива по идентичен начин. В сравнение с много други животни, половата диференциация при кравите започва на по-ранен етап, когато гестационната възраст на плода е около 40 дни. Кортикалната полова връв съдържа първични яйчникови клетки - гоноцити, от развитието на които по-късно се произвеждат яйцеклетки. При раждането всички овоцити са формирани и тяхното производство приключва.

    С изключение на вулвата, женските полови органи са разположени в тазово-коремната кухина. Гениталните органи не произвеждат само гамети и полови хормони, а осигуряват място и условия за опложданеСливане на мъжката гамета (сперматозоид) с женската гамета (яйцеклетка) и образуване на зигота. на яйцеклетката, отговарят за нормалното протичане на бременността, раждането на плода и лактацията.

   Кравата е перманентно полициклично животно със средна продължителност на половия цикъл (периода между два последователни еструса и/или овулации) от 21-22 дни. Половата активност започва с настъпване на пубертета, когато подрастващия индивид е достигнал 40-45% от теглото на възрастното животно. В този период стартира цикличния модел, характеризиращ се с начало на периодично повтарящ се еструсСиноним на "разгоненост", физиологичен и поведенчески феномен, който предхожда и придружава овулацията при женските животни.. Еструсът е времето в което женското животно позволява да бъде покрито (заскочено) от мъжки разплодник. Този период се съпровожда с развитието на зрял Граафов фоликулМалка секреторна или екскреторна структура с кухина. Яйчниковите фоликули нарастват до овулацията или отделяне на женските гамети. в яйчника, който изчезва след овулацията. Еструсът продължава от 6 до 30 часа и се проявява с видими признаци: възбуда, безпокойство, вокализация (мучене), агресия към други животни, пасивно приемане и стоеж при заскачане от бик или други крави и изтичане на слузест секрет от вулвата. Овулацията се осъществява от 6 до 14 часа след края на еструса и е последвана от образуване на жълто тялоСтруктура в яйчника, която се образува след овулация на доминантния фоликул. Тя има дебела стена, състояща се от прогестерон-секретиращи клетки. Жълтото тяло е индикатор за наличие на циклична активност и отговорно за поддържане на бременността. на мястото на овулиралия фоликулМалка секреторна или екскреторна структура с кухина. Яйчниковите фоликули нарастват до овулацията или отделяне на женските гамети.. При осеменяване и успешно запложданеСпособност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане. започва период в който матката става гравидна (бременна), характеризиращ се с активно функциониране на жълтотелната структура.