Годишен репродуктивен цикъл

Как да постигнем максимална печалба?

  

Picture10

Пътят за постигане на максимална печалба от кравефермата е получаване на едно теле от една крава в годината.

  След раждане, са необходими 45 дни за ефективна инволуцияСпонтанно или индуцирано намаляване на тъкан, орган или тумор. Основен метод за оценка на органите, при които има възстановяване към тяхното първоначално състояние, напр. инволуция на матката. на матката. През този период трябва да бъде възстановена яйчниковата активност. Кравата може да бъде осеменявана след 50-ия ден, а заплождането трябва да стане преди 90-ия ден след раждането.

  Тъй като бременността продължава около 290 дни, фермерът има само 40 дни в които животното трябва да бъде заплодено, тоест три потенциални периода на разгоненостСиноним на “еструс” (англ. превод горещина, топлина), физиологичен и поведенчески феномен, предхождащ и придружаващ овулацията при женските животни..

Проверете вашите знания!

Направете теста Експерт в репродукцията за първата част и разберете колко сте научили. 

   

Previous