Дефиниране, предпазване и лечение на анестралното състояние при кравите

  Ceva Santé Animale организира първия ReprodAction Научен Форум с реномирана група от изследователи в областта на репродукцията при кравите. Събитието беше проведено на 3 и 4 Май, 2012 година в Grand Hôtel de Bordeaux (Франция).

Главната цел на срещата беше да създаде условия за свободна обмяна на идеи и научно базирана дискусия между експерти, работещи в областта: "Дефиниране, предпазване и лечение на анестралното състояние при кравите "

  Експерти от различни държави представиха своята визия за мениджмънт на анестралното състояние. Целта беше да се разгледа в дълбочина проблема анеструсСъстояние, характеризиращо се с липса на половоциклична дейност и белези на разгоненост. Много често се наблюдава след раждане за по-дълъг или къс период от време и зависи от породата и физиологичното състояние на животните., в зависимост от различните технологии на отглеждане на животните.

Anoestrus booklet_01
Anoestrus booklet_04
Anoestrus booklet_05
Anoestrus booklet_06
Anoestrus booklet_07
Anoestrus booklet_08

   

Ако желаете да получите в пълния текст от 16 страници, моля осъществете контакт на следния електронен адрес pedro.rodriguez@ceva.com!