Оплождане

Picture22

  1. Овулация

  Яйцеклетката (овоцитЯйчникова клетка, предшественик на яйцеклетката.) се отделя от яйчника от 10 до 12 часа след настъпване овулацията.

  2. Миграция на овоцита

  Той преминава през инфундибулума и попада в ампулата на яйцепровода за около 6 часа след овулацията.

  3. Оплождане

  Яйцеклетката е годна за опложданеСливане на мъжката гамета (сперматозоид) с женската гамета (яйцеклетка) и образуване на зигота. от 8 до 12 часа след овулацията, докато сперматозоидите запазват оплодителната си способност в женските полови органи от 12 до 48 часа. Яйцеклетката е атакувана от множество сперматозоиди, но само един от тях успява да проникне в нея и да я оплоди. 

  4. Клетъчно делене

  Оплодената яйцеклетка едновременно се дели и предвижва към истмуса на яйцепровода. След 4-ия ден, тя е в 8 - 16 клетъчен стадий и навлиза в маточния рог.

   

Оплождане

In vitro опложданеСливане на мъжката гамета (сперматозоид) с женската гамета (яйцеклетка) и образуване на зигота. и бързи движения на сперматозоидите около яйцеклетката.

    

Ембрионално развитие

Овоцити непосредствено след in vitro опложданеСливане на мъжката гамета (сперматозоид) с женската гамета (яйцеклетка) и образуване на зигота..

   

Previous     Next