Репро смущения

  В тази част ще бъдат разгледани най-често срещаните патологични процеси в матката и яйчниците на кравите и нашите препоръки за адекватна терапия на всяко смущение. 

Хронология на репродуктивните смущения на матката

Picture40

    

Хронология на репродуктивните смущения на яйчниците

Picture40-1