Сборници с материали

Scientific meeting logo png

  ReprodAction научните форуми се организират от Ceva Santé animale с участието на различни групи от изследователи в областта на репродукцията. Целта е да се създадат условия за свободно разпространение и обмяна на идеи и научно базирана дискусия между експерти от специфични направления в репродукцията.

  Сборниците с материали по репродукция са  резултат от тези форуми и сега можете да видите нашата първа публикация!

  

Дефиниране, предпазване и лечение на анестралното състояние при кравите