Проблеми по време на раждането

   Раждането оказва значително влияние върху бъдещото запложданеСпособност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане. на кравите.  Някои проблеми по време на родилния акт, като трудно раждане, задържане на плацентата и др., често могат да бъдат причина за късно възстановяване на цикличната активност.

  Основните фактори свързани с раждането, които оказват влияние върху времето за възстановяване на половоцикличната дейност са:

  • Cow with a purulent discharge
    Трудно раждане
  • Затруднения при мануелно отстраняване на плацентата
  • Задържане на плацентата
  • Близнене
  • Имунен дефицит

             

      

   

   

   

      

   

   

   

   

Според вас...

Какъв е ефекта на маточната патология върху сервиз периода?
Оказват ли телесното състояние и трудното раждане влияние върху стойността на бременността при месодайни крави?
Каква е връзката между начина на отелванеРаждане на телето., метрита и стойността на бременността?

Prevoius Next