Речник

FSH
Фоликулостимулиращ хормон: отговаря за растежа на фоликулите в яйчника.
GPG
Акроним на GnRH-простагландин-GnRH. Използва се при описание на протоколите за синхронизация на еструса, базирани на инжектиране на GnRH и простагландини в определени дни.
GnRH
Гонадотропин отделящия хормон се секретира от хипоталамуса и причинява отделяне на FSH и LH.
LH
Лутеинизиращ хормон: отговорен е за пълното узряване на фоликула и овулацията.
PGF2α
Простагландин, произведен от матката под въздействие на окситоцина и причиняващ лутеолиза.
PMSG
Серумен гонадотропин от бременни кобили: обозначава се още като eCG. Гонадотропин екстрахиран от серума на бременна кобила, който причинява пълното узряване на доминантния фоликул преди овулацията.
PRID
Прогестерон отделящо интравагинално устройство: интравагинално устройство импрегнирано с прогестерон.
ECG
Конски хорионов гонадотропин, наричан преди PMSG (pregnant mare serum gonadotrophins). Гонадотропин, екстрахиран от серум на бременна кобила, който причинява пълното узряване на доминантния фоликул преди овулацията
Theca
Обвивката на фоликула, разделена на два слоя - външен фиброзен (tunica externa) и вътрешен клетъчно-васкуларен (tunica interna).
СДП
Среден дневен прираст: зоотехнически критерий за оценка на растежа на животните в грамове на ден.
Аборт
Преждевременно прекъсване на бременността.
Аденохипофиза
Предният дял на хипофизата, който регулира няколко физиологични процеса чрез секреция на различни хормони.
Анеструс
Състояние, характеризиращо се с липса на половоциклична дейност и белези на разгоненост. Много често се наблюдава след раждане за по-дълъг или къс период от време и зависи от породата и физиологичното състояние на животните.
Атрезия
Различава се от аплазия: отнася се за яйчниковия фоликул, който не е завършил крайната си фаза на растеж и зреене и по този начин претърпява регресия.
Бракуване
Процес на изключване на животното от разплодното стадо и обикновено изпращане за клане.
Бременност
Състояние между имплантацията и раждането при живораждащите видове.
Влагалище
Част от пловата система при женските плацентни бозайници, която комуникира в единия край с цервикса на матката, а в другия край формира вулвата.
Вулва
Външния полов орган при женските плацентни бозайници.
Възпроизводство
Способност на живия организъм да се репродуцира. От зоотехническа гледна точка: способност да ражда телета, агнета, ярета или прасета.
Гамета
Мъжка или женска полова клетка, която съдържа само една хромозома от всеки чифт в ядрото и при свързването й с противоположната полова клетка (оплождане) се образува зиготата.
Гликемия
Нива на глюкозата в кръвта.
Гонадорелин
Познат също като GnRH. Активна съставка на Cystoreline.
Гранулозна зона
Вътрешната мембрана на на яйчниковия фоликул. Десет процента от нея се състои от големи клетки, наречени лутеални клетки.
Диеструс
Фаза на половия цикъл, кореспондираща с лутеалната фаза, през която в яйчника има жълто тяло. От 5-ти до 18-20-ти ден на цикъла.
Динопрост
Молекула, принадлежаща към фамилията естествени простагландини F2 алфа. Тя е активната съставка на препарата Enzaprost T.
Доминиране
Фаза от фоликулната вълна през която най-големия фоликул потиска останалите, става доминиращ и узрява напълно.
Ендометрит
Възпаление на ендометриума (вътрешния слой на матката)причинено от инфекциозен агент.
Епифиза
Наричана също пинеална жлеза, тя е чувствителна на определени фактори от обкръжаващата среда като фотопериода и е отговорна за секрецията на мелатонин.
Естрадиол
Стероиден хормон (с произход стероли, полициклични алкохолни комплекси), отделян основно от яйчниците. Неговото увеличаване е свързано с процеса на овулация.
Естроген
Хормон отделян от яйчника с важна роля при овулацията, когато нивата му в кръвта се повишават.
Еструс
Синоним на "разгоненост", физиологичен и поведенчески феномен, който предхожда и придружава овулацията при женските животни.
Ехография
Техника предназначена за визуализация на вътрешни органи или фетус чрез използване на ултразвук.
Жълто тяло
Структура в яйчника, която се образува след овулация на доминантния фоликул. Тя има дебела стена, състояща се от прогестерон-секретиращи клетки. Жълтото тяло е индикатор за наличие на циклична активност и отговорно за поддържане на бременността.
Заплождане
Способност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане.
Затруднение в раждането
Основно се отнася за проблеми от механично естество, които се наблюдават по време на раждането.
Инволуция
Спонтанно или индуцирано намаляване на тъкан, орган или тумор. Основен метод за оценка на органите, при които има възстановяване към тяхното първоначално състояние, напр. инволуция на матката.
Инхибин
Хормон секретиран от фоликулите (или сертолиевите клетки при мъжките животни), който избирателно инхибира FSH производството.
Кетоза
Състояние, характеризиращо се с наличие на кетонови тела (включително ацетон)в кръвта.
Крави отглеждани с телетата
Крави при които телетата бозаят.
Лохия
Вагинални изтечения, съдържащи преди всичко кръв, които се отделят до няколко седмици след раждането в резултат на маточната инволуция.
Лутеинизация
Всички промени настъпили в органа под въздействие на прогестерона, особено във фоликулите след овулацията и водещи до образуване на жълто тяло;в ендометриума, осигуряващи имплантацията на оплодената яйцеклетка или фоликулните цисти,които стават лутеални.
Лутеолиза
Бърза дегенерация на жълтото тяло в края на лутеалната фаза под действие на простагландин F2 алфа, секретиран от матката при липса на заплождане.
Матка
Полов орган при женските животни, локализиран между яйцепроводите и влагалището, който приема оплодената яйцеклетка и осигурява възможност за нейното пълно развитие и отделяне в края на бременността.
Мейоза
Двукратно делене на клетката, което води до разделяне наполовина на хромозомния набор и се осъществява при образуване на половите клетки или гамети.
Мелатонин
Хормон, отделян от епифизата директно или под влияние на фотопериода, секретира се само през нощта.
Метеструс
Фаза от половия цикъл, която настъпва след овулацията и продължава от първия до четвъртия ден.
Метрит
Възпаление на различни тъкани на матката, основно на маточната лигавица (ендометрит)и мускулния слой (миометрит или цервицит).
Миометриум
Слой от гладки мускулни клетки, които формират стената на матката.
Недостиг
Отсъствие, липса на адекватно количество: напр. недостиг на витамини.
Овогенеза
Форма на гаметогенезата при женските индивиди: образуване на яйцеклетка.
Овоцит
Яйчникова клетка, предшественик на яйцеклетката.
Овулация
Спукване на фоликула и отделяне на яйцеклетката при женските животни.
Окситоцин
Полипептиден хормон (съдържащ верига от аминокиселини), синтезиран в хипоталамуса и съхраняван в задния дял на хипофизата. Неговата функция е да контрахира маточната мускулатура и подпомага развитието на млечната жлеза.
Оплождане
Сливане на мъжката гамета (сперматозоид) с женската гамета (яйцеклетка) и образуване на зигота.
Отелване
Раждане на телето.
Пиометра
Възпаление на матката (метрит), свързано с натрупване на гной в маточната кухина.
Повторки
Многократно осеменяване без заплождане - синдром при който има възстановяване на нормалната естрална активност,след осеменяване и незаплождане, харктеризиращ се с отсъствие на клинично проявени заболявания или смущения.
Прогестерон
Стероиден хормон, произвеждан от жълтото тяло в яйчника, които има свойството да подготвя ендометриума за имплантацията, поддържане и развитие на оплодената яйцеклетка.(Освен това, прогестерона оказва въздействие върху множество процеси в ендометриума, миометриума, влагалището и млечната жлеза). Той инхибира GnRH секрецията чрез механизма на обратната връзка с хипоталамуса.
Проеструс
Фаза на половия цикъл, която предшества еструса и продължава от 18-ия до 22-ия ден.
Простагландин
Субстанция, произхождаща от мастна киселина,срещана в много телесни тъкани и включена в множество биологични процеси (контракция на матката, възпаление, лутеолиза, кръвосъсирване и др.).
Пубертет
Преход между младостта и зрелостта,характеризиращ се с развитие на половите белези, ускорен линеарен растеж и активиране на половите функции.
Пуерпериум
Периода след раждане.
Пулс
Характеризира степента на пулсативна секреция на определени хормони като GnRH и LH.
Разгоненост
Синоним на “еструс” (англ. превод горещина, топлина), физиологичен и поведенчески феномен, предхождащ и придружаващ овулацията при женските животни.
Сезонност
Отнася се за животински видове, които се заплождат в специфичен сезон, в зависимост от фотопериода, като овце и кози.
Селекция
Стадий от фоликулната вълна при които 3 или 4 първоначално развити фоликула се трансформират от FSH зависими към LH зависими.
Синхронизация
Две или повече събития, протичащи по едно и също време в прецизно координирана последователност: синхронизацията на еструса позволява организиране и изкуствено осеменяване на големи групи от животни.
Следродилен период
Периодът между раждане и възстановяване на редовната половоциклична дейност (проява на еструс).
Сперматозоид
Оплождащата мъжка клетка или мъжка гамета, малка и силно подвижна структура,основен елемент на спермата.
Субеструс
Състояние при което има тихо протичащ еструс при редовна цикличната активност, но клинични признаци на разгоненост не се наблюдават.
Уремия
Наличие на наднормени количества урея и други отпадни продукти с азотен произход в кръвта. Нарича се още азотемия.
Фаза на първоначално развитие
Фаза от фоликулната вълна през която кохорта (група) от около 20 малки фоликула започва да расте под влияние на FSH.
Фоликул
Малка секреторна или екскреторна структура с кухина. Яйчниковите фоликули нарастват до овулацията или отделяне на женските гамети.
Хипоталамус
Част от мозъка, която лежи под таламуса, оформяйки важна част от вентралната област на диенцефалона, която контролира автономната нервна дейност и част от ендокринната система.
Хипофиза
Жлеза, локализирана в основата на главния мозък, непосредствено под хипоталамуса. Тя е разделена на два дяла - преден и заден. Предният дял (аденохипофиза)отделя FSH и LH, пролактин,соматотропин - GH, TSH и ACTH. Задният дял отделя окситоцин и вазопресин.
Цервикс
Малка част от кухи органи като матката.
Цикличност
Характеризира това което циклира: възстановяване на редовните интервали и повторяемост на цикъла. Възстановяване на циклирането е изключително важно в следродилния период.
Яйцепровод
Канал, чрез който женските полови гамети се отделят от яйчника на животните.
Яйчник
Женски полови жлези, локализирани симетрично от двете страни на матката, които произвеждат женските гамети.