Как телесното състояние влияе върху заплодяемостта?

Влияние на телесното състояние на юниците върху стойностите на бременността

Picture30-8

  

Според вас, каква трябва да бъде телесната оценка на кравите за мляко по време на първото осеменяване?
Каква е телесната оценка на месодайните крави при раждане?

  Причини и последствия от лошото телесно състояние при раждането

Затлъстели крави                           Слаби крави
Good Body Condition
Poor body condition
Последствия

- Бавно, вяло раждане, задържане на плацентата

- Млечна треска, Едем на млечната жлеза

- Бърза и значителна загуба на живо тегло

-

- Бавно възстановяване на половоцикличната дейност

- Метрити

- Висок процент на мазнини в млякото при първия тест

- Задържане на плацентата

- Ниска млечна продукция

- Истински анеструсСъстояние, характеризиращо се с липса на половоциклична дейност и белези на разгоненост. Много често се наблюдава след раждане за по-дълъг или къс период от време и зависи от породата и физиологичното състояние на животните.

- Нисък процент на мазнини в млякото при първия тест

Причини

- Сухостойните крави не са отделени от другите

- Наднормено хранене в края на лактационния или през сухостойния период

- Продължителната лактация води до проблеми със заплождането

- Недохранване в края на лактацията и през сухостойния период

-  Опаразитяване на първотелките

- Липса на телесни резерви в края на лактацията

  

Проверете вашите знания!

Направете Expert in Reproduction Test   за втората част и разберете колко сте научили.

   

Previous