Тест Причини за безплодие

Какво знаете за причините за безплодие? За да разберете, отговорете на посочените въпроси!

1. Оптималният период за изкуствено осеменяване на крави в еструс е:
 • (Овулацията настъпва между 6 и 10 часа след края на еструса. Сперматозоидите се нуждаят от 12 часа за да се придвижат до мястото на оплождане в яйцепровода и трябва да стигнат там непосредствено след овулацията.)
 • (Вероятността за заплождане е по-малка при осеменяване в началото, отколкото в края на еструса. Това се дължи на по-големия брой мъртви сперматозоиди в момента на овулацията.)
 • (Това е за предпочитане,обаче, осеменяването е желателно да стане между 1 и 3 часа след края на еструса, отколкото в началото.)
 • (Тогава е твърде късно, тъй като овулацията вече е настъпила.)
2. Когато началото на еструса е регистрирано късно сутринта, най-добре е кравата да се осемени:
 • (Това би могло да кореспондира с първата половина на разгонеността,когато заплодяемостта не е оптимална. )
 • (Съществува риск осеменяването да се извърши по време на или непосредствено след овулацията,тоест твърде късно за оптимално заплождане.)
 • (Това кореспондира с края на първите часове след еструса, когато е най-подходящия момент за постигане на оптимално заплождане. )
3. При групово отглеждане на кравите, по-добра ефективност на откриване на еструса се постига ако наблюдението се извършва:
 • (Не е добре повечето наблюдения да бъдат извършвани по време на стресови ситуации (хранене, доене и др.).)
 • (Най-доброто време за наблюдение е когато животните почиват.Откриването на разгонените животни може да бъде оптимизирано чрез тридневно наблюдение,с допълнително наблюдение в средата на деня. )
 • (It is always difficult to carry out detection during a period of stress for the animals or when they are eating.)
 • (Продължителността на наблюдението е твърде кратка, дори броят на периодите за наблюдение да бъде по-голям.)
4. Когато искаме да извършим синхронизация на еструса при месодайни крави, незадоволителен резултат от третирането има:
 • (При този тип животни, целта е да ги заплодим отново при телесна оценка 2.5.)
 • (Напротив, резултатите са незадоволителни, когато отелването е станало преди по малко от посочените 60 дни. )
 • (По принцип, заплодяемостта при първотелките е по-ниска от тази при многораждалите крави. )
 • (Резултатите често са по-добри при юниците, отколкото при кравите. )
5. Когато желаем да синхронизираме еструса в стадо от крави с бозаещи телета, подхранване (осигуряване на високо енергийна дажба ) се препоръчва:
 • (Целта е да направим така, че първотелките да имат телесна оценка 3, когато раждат за първи път. )
 • (Целта при този тип крави е да ги заплодим, когато са с телесна оценка 2.5; не се препоръчва подхранване на животни с добро телесно състояние. )
 • (Не се препоръчва подхранване на животни с добро телесно състояние. )
6. В стадо от млечни крави отглеждани групово, наблюдението за еструс веднъж дневно:
 • (Разгонеността е със средна продължителност между 15 и 20 часа, поради което е трудно да бъдат открити повече от 30% от разгонените крави с еднократно наблюдение на ден. )
 • (Разгонеността е със средна продължителност между 15 и 20 часа, поради което е трудно да бъдат открити повече от 30% от разгонените крави с еднократно наблюдение на ден. )
 • (Две до три наблюдения дневно за период от 20 минути, извън времето за доене и хранене са необходими за откриване на около 80% от кравите в еструс. )
 • (Разгонеността е със средна продължителност между 15 и 20 часа, поради което е трудно да бъдат открити повече от 30% от разгонените крави с еднократно наблюдение на ден, дори ако се извършва от един и същ човек. )
7. Телесното състояние на месодайните крави се оценя от 0 до 5:
 • (Оценката трябва да бъде извършена чрез палпация.)
 • (Необходима е палпация, простото наблюдение е недостатъчно. )
 • (При крави раждащи за първи път, телесната оценка трябва да бъде 3, а при многораждали крави 2.5. )
 • (Тази оценка е твърде висока и предполага проблеми по време на раждането. Идеалната оценка е 3. )
8. Телесното състояние на млечните крави се оценя от 0 до 5:
 • (Областите около основата на опашката и поясния гребен са най-доброто място за преценка на телесното състояние. )
 • (Оценката винаги трябва да включва и палпация. )
 • (Много е важно да се провери телесното състояние в този момент, така че фермерът да може да корегира дажбата през сухостойния период, ако е необходимо. )