Причини за безплодие

  Ефективността на репродуктивния процес при млечните крави е ключов фактор за повишаване на млекодобива и печалбата. Прицелната точка на репродукцията е постигне на оптимална възпроизводителност на кравите, което означава всяка година да бъде родено по едно здраво теле, с желаните генетични заложби и раждането да протече безпроблемно в подходящия момент. За да се изпълнят тези цели, ветеринарните лекари трябва концентрират усилията си клиента да постигне:

Висок процент разгонени крави, годни за покриване или изкуствено осеменяване:

Висок процент бременни животни след осеменяването:

  • Осигуряване на достатъчно капацитирани сперматозоиди в яйцепровода в момента на овулацията
  • на яйцеклетката в рамките на 6-8 часа след овулацията
  • Подходящо управление за осъществяване на "майчиното разпознаване на бременността"
Fertility cow

 

    Ефективната репродукция при говедата включва контрол на репродуктивните параметри на стадото, разглеждани от икономическа гледна точка. Освен това, ефективността на фермата трябва да бъде оценена не само на колективно, но и на индивидуално ниво, защото всяка ферма представлява комплексна система в нестабилно равновесие, обусловено от взаимодействието между множество фактори.

   В тази част ще бъдат разгледани основните промени в репродуктивния статус на кравата, които настъпват между отелването и времето за успешно запложданеСпособност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане.. Накратко ще бъде описано приложението на тези знания във ветеринарната практика.