İnfertilite nedenleri

İnfertilite nedenleri hakkında bilginiz hangi seviyede? Aşağıdaki soruları cevaplayarak seviyenizi belirleyiniz!

1. İneklerde kızgınlık periyodu ile ilgili olarak en doğru tohumlama zamanı:
 • (Ovulasyon, kızgınlığın bitiminden sonraki 6 ve 10. saatler arasında gerçekleşir. Spermatozoa fertilizasyonun gerçekleşeceği ovidukta ulaşmak için 12 saate ihtiyaç duyduğu için spermatozoalar buraya ovulasyondan sonra ulaşır.)
 • (Tohumlama, kızgınlık başlangıcındansa kızgınlık bittikten sonraki 1 ve 3. saatlerde tercih edilir)
 • (Kızgınlık sonunda fertilizasyon ihtimali daha düşüktür çünkü ovulasyon zamanında ölü sperm yüzdesi yüksek olur.)
 • (Bu zaman, ovulasyon gerçekleştiği için oldukça geçtir.)
2. İneklerde, kızgınlık başlangıcı kuşluk vaktinde gözlenlendiğinde, en iyi tohumlama zamanı…
 • (Bu zaman, fertilitenin optimal olmayacağı kızgınlığın ilk yarısına denk gelecektir.)
 • (ST, ovulasyondan hemen sonra ya da aynı zamanda yapıldığı için risklidir örneğin optimal fertilite için oldukça geçtir.)
 • (Optimal fertilite için en uygun periyottur. Östrustan sonraki ilk saatlerin sonuna denk gelecektir. )
3. Bir sütçü tip inek sürüsünde, eğer aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilse, kızgınlık daha iyi bir şekilde belirlenebilir:
 • (Hayvanların stres altında olduğu zamanlarda (örneğin yem yeme, sağım zamanı gibi) bu tarz gözlemlemelerin yapılmaması daha iyi olur.)
 • (Gözlemleme için en iyi zaman hayvanın sakinleştiği zamandır. Kızgınlığın belirlenmesi, günün ortasında 3 gözlem şeklinde yapılarak iyileştirilebilir.)
 • (Hayvanların stres altında olduğu ya da yem yediği zamanlarda, gözlem her zaman zordur. )
 • (Kızgınlık belirlenmesi için optimal bir periyot olsa dahi, gözlem süresi oldukça kısadır.)
4. Et tipi ineklerde kızgınlık sinkronizasyonunda, tedavi başarısı düşük sonuçlanır:
 • (Bu tip hayvanlarda amaç 2.5 vücut kondüsyonu ile tohumlamaktır.)
 • (Aksine sonuçlar buzağılama en az 60 gün önce gerçekleşirse daha az tatmin edicidir.)
 • (Genellikle, ilk kez buzağılayanlarda fertilite oranı, multiparous hayvanlardan daha düşüktür.)
 • (Sonuçlar düvelerde ineklerden daha iyidir.)
5. Et tipi ineklerde kızgınlık sinkronizasyonunda, flushing (yüksek enerji beslemesi) tavsiye edilir:
 • (Amaç, vücut kondüsyon skoru 3 olduğunda ineğin buzağılayarak reprodüksiyona giriş yapmasıdır.)
 • (Amaç, bu tip ineklerin vücut kondüsyon skoru 2.5 olduğunda reprodüksiyona sokmaktır; iyi vücut kondüyon skoruna sahip bir ineğe flush uygulaması tavsiye edilmez.)
 • (İyi vücut kondüyon skoruna sahip bir ineğe flush uygulaması tavsiye edilmez.)
6. Sütçü tip ineklerde kızgınlık gözlemlenmesi her gün bir kez…
 • (Kızgınlık ortalama olarak 15 ve 20 saat arasında sürdüğü için, günde uzun süreli olsa dahi bir gözlem ile ineklerin %30’undan fazlasını kızgınlıkta yakalamak zordur.)
 • (Kızgınlık ortalama olarak 15 ve 20 saat arasında sürdüğü için, günde uzun süreli olsa dahi bir gözlem ile ineklerin %30’undan fazlasını kızgınlıkta yakalamak zordur.)
 • (İneklerin %80'nin östrusta olduğunu belirlemek için, sağım ve yem yeme zamanı dışında, günde 2 - 3 kez 20 dakikalık gözlemleme gereklidir.)
 • (Kızgınlık ortalama olarak 15 ve 20 saat arasında sürdüğü için, günde uzun süreli olsa dahi bir gözlem ile ineklerin %30’undan fazlasını kızgınlıkta yakalamak zordur, hatta bu işlem aynı kişi ile yapılsa dahi.)
7. Etçi tip bir ineğin vücut kondüsyon skoru 0’dan 5’e kadar skorlanır.
 • (Değerlendirme palpasyon ile yapılmalıdır.)
 • (Palpasyon önemlidir; basit bir gözlem yeterli olmayacaktır.)
 • (Vücut kondüsyon skoru, ilk doğumunu yapan inekler için 3 ve multiparous inekler için 2.5 olmalıdır.)
 • (Bu skor oldukça yüksektir. Buzağılamada zorlukların yaşanmasına neden olur. İdeal skor 3’dür.)
8. Sütçü tip bir ineğin vücut kondüsyon skoru 0’dan 5’e kadar skorlanır.
 • (Vücut kondüsyonunun değerlendirmede en iyi bölge, kuyruk altı ve lumbal omurga etrafındaki alandır.)
 • (Her zaman palpasyon ile değerlendirilmelidir.)
 • (Bu durumda vücut kondüsyonunu kontrol etmek oldukça önemlidir çünkü gerekirse damızlığın kuru dönem sırasında yem rasyonunda ayarlama yapılır. )