İnfertilite nedenleri

Bir ineğin reprodüktif etkinliği, süt üretimi ve karlılığını belirlemede önemli bir faktördür. İnekte optimum üretim için ulaşılması gereken reprodüktif hedef, her yıl optimum sürede herhangi bir buzağılamaBuzağı doğumu. problemi olmaksızın, sağlıklı ve doğru genetik yapıda bir buzağı almaktır. Bu hedeflere ulaşmak için veteriner hekim aşağıda belirtilenlere odaklanmalıdır:

Doğal ya da suni tohumlamada ineğin yüksek kabul etme oranı:

  • Ovaryan aktivitenin yeniden başlaması
  • belirlenmesi
  • sinkronizasyonu

Tohumlamada yüksek gebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum. oranı:

Fertility cow

 

Reprodüksiyon, belirli bir ekonomik bağlamda sürü fertiliteBir canlı organizmanın reprodüksiyon yeteneği. Zooteknikal açıdan: bir buzağı doğurabilme yeteneği. parametrelerinin kontrol edilmesini kapsamaktadır. Ayrıca bir işletmenin performansı hem kollektif düzeyde hem de bireysel düzeyde değerlendirilmelidir. Her bir işletme birbiriyle ilişkili değişebilen çeşitli faktörden etkilenmektedir.

BuzağılamaBuzağı doğumu. ve fertil tohumlama zamanı arasında yer alan ana reprodüktif olaylar yeniden gözden geçirilecek ve yapılan veteriner hekim uygulamaları özetlenecektir.