Kızgınlık tespiti oldukça önemlidir

 

 

Gözlemleme genellikle %60-70 arasında östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. belirleme oranı elde edilmesini sağlar. Yüksek verime sahip sürüler daha sık gözlemlemeye ya da bunun sinkronizyon protokolleri ile birleştirmesine ihtiyaç duyabilirler ve böylelikle östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. belirme oranları %60'ın üzerinde tutulabilir. 

Ayrıca bazı sürülerde otomatik elektronik östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. belirleme araçlarının kullanımı da iyi bir alternatif olabilir.

Sürülerde kızgınlık belirlemesi

Yüksek süt verimine sahip inekler, östrusun davranışsal belirtilerini daha kısa süreli olarak gösterir. Örneğin aşağıdaki grafikte, günde 30 kg’dan daha az süt veren ineklerin atlamayı (ana östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. belirtisi) kabaca 15 saat süreyle kabul ettiği buna karşın günde 40 kg’dan daha fazla süt veren ineklerin östrusta sadece 5 saat hatta daha kısa süreyle kaldığı gösterilmiştir. 

Illustrations_chap2 turkey-26

   

Önceki   Sonraki