Folliküler gelişim & ovulasyon

Ovaryumda tersiyer folliküller geliştiğinde, hormon-bağımlı folliküler dalga gelişir. Son olarak ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu. meydana gelinceye kadar birkaç folliküler dalga gelişir.

Bir folliküler dalganın belirmesi:

Hipofiz bezinden salgılanan FSHFollikül Stimüle edici Hormon: ovaryan folliküllerin gelişiminde sorumludur. etkisi altında ovaryumda bir grup follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. gelişir ve ekografi ile belirlenebilir. Bu gelişimFSH etkisinde büyümeye devam eden 20 follikülden oluşan bir grup follikülün bulunduğu folliküler dalga aşaması. Büyüme aşaması. aşamasıdır.

FSHFollikül Stimüle edici Hormon: ovaryan folliküllerin gelişiminde sorumludur.' daki düşüş dominant follikülün seçimini indükler ve bu follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder., diğer folliküllerden daha hızlı bir şekilde LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. reseptörleri elde eder. Dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder., FSHFollikül Stimüle edici Hormon: ovaryan folliküllerin gelişiminde sorumludur. yerine dolaşımdaki LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur.'ya bağımlıdır.

Dominant folliküle ne olacağı LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. pulslarının sıklığı ile belirlenmektedir. Eğer bu sıklık yüksek ise, follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. boşalımını (düşük P4 ortamında) tetikleyerek büyür ve ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu. gerçekleşir. Eğer LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. pulslarının sıklığı düşük ise (progesteronOvaryumun korpus luteumundan salgılanan steroid yapılı bir hormondur. Endometriumu implantasyona hazır hale getirir, fertil yumurtanın gelişimine devamlılığını sağlar. (Progesteron ayrıca, endometrium, myometrium, serviks, vajina ve meme üzerinde de etkilere sahiptir.) Hipofize geri bildirim etkisi ile GnRH sekresyonunu inhibe eder. varlığında) dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. atreziye olur.

Eğer dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder., dolaşımdaki yüksek P4 konsantrasyonlarında gelişirse (örneğin diöstrusÖstrus siklusunun, korpus luteumun mevcut olduğu luteal fazı. 5. günden 18-20. güne kadar. fazı), follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. dominantlığını, düşük LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. pulslarına bağlı olarak 10-12 gün sonra steroidojenik kapasitesini kaybeder. Boyutu küçülerek atreziye olur. Dominant folliküldeki steroidojenik kapasite düşüşüne ardışık olarak dolaşımdaki östrojenOvaryumdan salgılanan hormon. Kanda seviyesi arttığında ovulasyonda rol oynar. ve inhibin düzeyleri düşer ve dolaşımdaki  FSHFollikül Stimüle edici Hormon: ovaryan folliküllerin gelişiminde sorumludur. artışına bağlı olarak yeni bir folliküler dalga gelişir.  

   

siklusu sırasında dominant folliküllerin gelişimi: 

  

GelişimFSH etkisinde büyümeye devam eden 20 follikülden oluşan bir grup follikülün bulunduğu folliküler dalga aşaması. Büyüme aşaması. ve folliküler büyümenin başlangıcı nasıl olur?
Seçim ve dominantlık nasıl gelişir?
Folliküller neden atreziye olur?

  

siklusu sırasında serum konsantrasyonlarındaki değişiklikler:

  

Önceki   Sonraki