Postpartum anöstrus fertiliteyi nasıl etkiler?

Illustrations_chap1 turkey-31

Hedef bir inekten yılda bir kez buzağı almak olduğunda, fizyolojik olmayan anöstrusSiklisitenin olmaması ile karakterize durum ve buna bağlı olarak kızgınlık gerçekleşmez. Sıklıkla doğumdan sonra, ırk ve fizyolojik duruma bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa süreli olarak meydana gelir. bir problemdir. Gerçek anöstrusSiklisitenin olmaması ile karakterize durum ve buna bağlı olarak kızgınlık gerçekleşmez. Sıklıkla doğumdan sonra, ırk ve fizyolojik duruma bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa süreli olarak meydana gelir. ve özellikle suböstrusSakin östrus davranışlarının olduğu durum. Hayvanın siklik aktivitesi normaldir ancak kızgınlık meydana gelmez. daha uzun buzağılamaBuzağı doğumu.-konsepsiyon periyodlarının en sık karşılaşılan nedenleridir. 

 

Anöstrus:

Inactive smooth ovary and its ultrasound picture.

Inactive smooth ovary and its ultrasound.

İnaktif pürüzsüz ovaryumDişi reprodüktif bezler, uterusun iki tarafında simetrik olarak bulunur ve dişi gametlerini üretir. ve ultrason görüntüsü

İnek reprodüktif sisteminin muayenesi ile inaktif pürüzsüz ovaryumlar saptanır.

Gerçek anöstrusSiklisitenin olmaması ile karakterize durum ve buna bağlı olarak kızgınlık gerçekleşmez. Sıklıkla doğumdan sonra, ırk ve fizyolojik duruma bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa süreli olarak meydana gelir. olgularına sütçü ineklerde nadir, emziren ineklerde oldukça sık karşılaşılır. Multiparous etçi tip emziren ineklerin %30 – 40’ı ve primiparous etçi tip ineklerin %10 – 20’si, kış aylarında post-partumDoğum ve siklisiteye dönüş (ve buna bağlı olarak kızgınlığın görünmesi) arasındaki periyod. 60 günde siklisiteye geri dönüş yapar.  

  

Anöstrus neden oluşur?

  

Buzağının emmesi
Buzağılamada düşük vücut kondüsyonu
Erken laktasyonda büyük enerji açığı
Bir ovaryan kist var

   

Anöstrus İle ilgili daha fazla bilgi için Ceva Tekniğin 3. Sayısı olan İneklerde Anöstrus’un Tanımı, Korunması ve Tedavisine bakınız. 

 

Suböstrus

Korpus luteumBir dominant follikülün ovulasyonundan sonra gelişen organel. Kalın duvarı progesteron salgılayan hücrelerden oluşmuştur. Gebelikte varlığı, siklik aktivitenin belirtisidir.'a sahip ovaryumDişi reprodüktif bezler, uterusun iki tarafında simetrik olarak bulunur ve dişi gametlerini üretir. ve ultrason görüntüsü
Ovary with corpus luteum and its ultrasound image.

Ovary with corpus luteum and its ultrasound image.

Buzağılamadan sonra 60 gün içerisinde kızgınlığı belirlenmemiş sütçü ineklerin %90’nında ovaryumlarda siklik aktivite vardır (reprodüktif sistem normal çalışır ve ovaryumların birisinde bir korpus luteumBir dominant follikülün ovulasyonundan sonra gelişen organel. Kalın duvarı progesteron salgılayan hücrelerden oluşmuştur. Gebelikte varlığı, siklik aktivitenin belirtisidir. vardır). Bu durum suböstrusSakin östrus davranışlarının olduğu durum. Hayvanın siklik aktivitesi normaldir ancak kızgınlık meydana gelmez. olarak bilinir ve yüksek süt verimine sahip sürülerde en sık karşılaşına infertilite nedenidir. Daha düşük östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. dışa vurumu, yüksek süt verimi ile ilişkilidir.  

  

Suböstrusun ana nedenleri nelerdir?

  

Sakin östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen.
Zayıf kızgınlıkAyrıca "östrus" olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. gözlemi
Yüksek süt verimi
aktivitesinin kısıtlanması

Önceki   Sonraki