Anöstrus & suböstrus

Hangi parametreler anöstrusun işletmede bir problem olup olmadığını gösterir? 

Bir işletmede anöstrus ve suböstrus nedenleri nelerdir?

BuzağılamaBuzağı doğumu. ve 1. ST arasındaki süre
BuzağılamaBuzağı doğumu. ve 1. ST arasındaki süre

Illustrations_chap1 turkey-31

İneklerde belirleyici faktörleri

Dairy cow

LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. pulslarının sıklığı ilk ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu. zamanının belirleyici faktörüdür.  İneklerde post-partumDoğum ve siklisiteye dönüş (ve buna bağlı olarak kızgınlığın görünmesi) arasındaki periyod. folliküler gelişimFSH etkisinde büyümeye devam eden 20 follikülden oluşan bir grup follikülün bulunduğu folliküler dalga aşaması. Büyüme aşaması.:

Buzağılamadan sonra FSHFollikül Stimüle edici Hormon: ovaryan folliküllerin gelişiminde sorumludur. sekresyonu hızlı bir şekilde tekrar başlayarak, folliküler dalganın belirmesine ve bir dominant follikülün seçimine öncülük eder. LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. boşalım sıklığına bağımlı bu folliküle ne olur?

ProgesteronOvaryumun korpus luteumundan salgılanan steroid yapılı bir hormondur. Endometriumu implantasyona hazır hale getirir, fertil yumurtanın gelişimine devamlılığını sağlar. (Progesteron ayrıca, endometrium, myometrium, serviks, vajina ve meme üzerinde de etkilere sahiptir.) Hipofize geri bildirim etkisi ile GnRH sekresyonunu inhibe eder. yokluğunda, LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. pulslarının sıklığı hayvanın beslenmesi, vücut kondisyonu ve buzağısını emzirmesi ile regüle edilir.

İlk ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu., buzağılamadan 10. ve 20. günler arasında gerçekleşir.

Yalnızca üç vakanın birinde bu ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu. gözle görülür bir kızgınlıkla beraberdir. Yalnızca ilk bir ya da iki siklustan sonra östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. arasındaki aralık düzenli olmaya başlar

Illustrations_chap2 turkey-25

Illustrations_chap1 turkey-34

Buzağılamada vücut kondüsyon skoru iyi olan inekler: yüksek sıklıkta LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. pulsları ve ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu.. Vakaların %80'inde ilk dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. ovule olur(ITEB-EDE-INRA'ya göre, 1984).

Illustrations_chap1 turkey-35
Buzağılamada vücut kondisyon skoru kötü olan inekler: düşük sıklıkta LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. pulsları ve ilk follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. atreziye olur ve ikinci bir dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. gelişir. Bu, kistik olabilir. Vakaların yalnızca %20'sinde ilk dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. ovule olur (ITEB-EDE-INRA'ya göre, 1984).

Etçi tip ineklerde belirleyici faktörler

Beef cow

BuzağılamaBuzağı doğumu. ve ilk kızgınlıkAyrıca "östrus" olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. arasındaki aralık, etçi tipi ırklarda sütçü ırklardan daha uzundur. Sütçü ve etçi tip ırklarda, folliküler gelişimFSH etkisinde büyümeye devam eden 20 follikülden oluşan bir grup follikülün bulunduğu folliküler dalga aşaması. Büyüme aşaması. ve ilk dominant follikülün şekillenmesi:

FSHFollikül Stimüle edici Hormon: ovaryan folliküllerin gelişiminde sorumludur. sekresyonu ve folliküler gelişimin yeniden başlaması ayrıca ilk dominant follikülün şekillenme süresi, sütçü ve etçi tip ırklarda aynıdır.

Bununla birlikte, dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. farklı olursa ne olur; etçi tip ırkların yalnızca %25-30'unda ilk dominant follikülSekteruar ya da ekskretuar küçük boşluk. Ovaryan folliküllerin gelişimi, ovulasyon ya da dişi gamet emisyonuna kadar devam eder. ovule olur.

Aslında, buzağıyı emzirmenin stimülasyonu, bazen zayıf vücut kondüsyonu, LHLuteinize edici hormon: follikülün final maturasyonu ve ovulasyonundan sorumludur. Boşalım sıklığında bir düşüşe öncülük eder. Bu nedenle, et tipi sığırlar, ovulasyonlarından önce 1 ve 12 arasında dominant folliküle sahip olabilirler.

Illustrations_chap1 turkey-36

   

Önceki    Sonraki