Reprodüksiyon hakkında

İneklerde reprodüktif etkinlik, süt üretiminin ve karlılığının belirlenmesinde anahtar faktördür.

İneklerde optimum üretim için ulaşılması gereken reprodüktif hedef, yılda bir defa sağlıklı buzağı elde etmektir. Doğacak buzağının herhangi bir problemi olmaksızın optimum zamanda doğması ve doğru genetik yapıya sahip olması beklenir. Bu hedeflere ulaşmak için, veteriner hekimin hayvan ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlere odaklanması gerekir:

1. İneğin, doğal ya da suni tohumlamayı yüksek oranda kabul etmesi:

  • Ovaryan aktivitenin yeniden başlaması
  • Östrusun belirlenmesi
  •  sinkronizasyonu.

2. Tohumlamada yüksek gebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum. oranı:

BuzağılamaBuzağı doğumu. ve fertil tohumlama zamanı arasında yer alan ana reprodüktif olaylar Reprodüksiyon bölümünde yeniden gözden geçirilecektir ve bu bağlamdaki veteriner hekimlik uygulamaları özetlenecektir. 

03_cow