Normal fertilite değerleri

belirleme etkinliği ya da tohumlama oranı
Konsepsiyon oranı
GebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum. oranı
BuzağılamaBuzağı doğumu.-Konsepsiyon Aralığı
İlk ST konsepsiyon oranı

Reprodüktif aktiviteye dönüş : ne çok erken, ne çok geç!

Illustrations_chap2 turkey-01

İnekler postpartum dönemde tohumlama çok erken yapılamaz aksi takdirde konsepsiyon oranı düşük olur. 

Tersi, tohumlama için çok geç te kalınamaz çünkü aksi takdirfe buzağılamaBuzağı doğumu. - konsepsiyon çok uzayacaktır.

 

Sütçü tip ineklerde follikül gelişiminin yeniden başlaması

  

  Sonraki