İnfertilitenin temel nedenleri

Fertilite birçok faktörden etkilenir, bunların bazısı bireysel iken bazıları yönetimsel faktörlerdir: 

   

Bireysel faktörler
İdari faktörler

Önceki   Sonraki