Fertilizasyonda başarısızlık nedenleri nelerdir?

Tohumlamanın zamanlaması, başarı oranında önemli bir etkiye sahiptir. 

  

  

Fertilizasyon başarısızlığının birçok sebebi vardır, bunlardan en önemlileri:

  

Illustrations_chap2 turkey-08
Gecikmiş ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu.
Ovidukttaki lezyonlar
Sıcaklık stresi
Düşük kızgınlıkAyrıca "östrus" olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. belirleme doğruluğu
                                                               

  

Erken embriyonik mortalitenin belirlenmesi

Erken embriyonik mortaliteyi belirleyecek bir araç yoktur. GebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum. kayıplarının ana sebebinin erken embriyonik mortalite olduğu araştırmalarla ortaya konulmuştur. Hem doğal çiftleşme hem de suni tohumlama sonrası fertilizasyonBir yumurta ya da zigot oluşturmak için, bir dişi gameti (ovum) ile bir erkek gametin (sperm) birleşmesi. oranlarının %85 olması bunu göstermektedir.

Geç embriyonik mortalitenin belirlenmesi

İneğin kızgınlığa dönüşü tohumlamadan sonraki 18. ve 25. günler arasında gerçekleşir. Geç embriyonik kayıpları belirlemek için birincisi pozitif, ikincisi negatif olan iki gebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum. tanısının yapılmış olması gerekir. GebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum. tanısı için kullanılan teknikler; palpasyon, ultrason ve PAG ya da PSPB'nin belirlendiği kan testleridir.

Illustrations_chap2 turkey-11
Illustrations_chap2 turkey-09

 

Önceki   Sonraki