Reprodüktif Bozukluklar

Reprodüktif sisteme ait patolojiler (hem uterusDişi memelilerin genital organıdır. Fallop tüpleri ve vajina arasında yer alır. Fertil yumurtayı gelişimini tamamlayıncaya kadar barındırır ve gentasyonun sonunda çıkartır. hem de ovaryuma ait bozukluklar dahil), ineklerde reprodüktif hormon üretimi ve siklus bütünlüğünde ciddi etkilere neden olur. İneğin reprodüktif siklusunda meydana gelen değişimler, çiftliğin kazancında önemli etkiye sahiptir. Bu durumda problem doğru bir şekilde ele alınır ve tanısı konulursa, kazanç önemli bir şekilde artmaktadır.

Bu bölümde ineklerde en sık karşılaşılan  uterus patolojileri  ve ovaryan patolojiler hakkında bilgiler aktaracağız ayrıca her bir patoloji için tedavi çözümleri ve yönetim tavsiyelerini sunacağız.

Uterus orijinli reprodüktif bozuklukların kronolojisi 

77uterusbozson_full_width_contentTR

    

Ovaryum orijinli reprodüktif bozuklukların kronolojisi 

79_Ovarian-pathologies_full_width_contentTR