Vücut kondüsyonu fertiliteyi nasıl etkiler?

Düvelerde vücut kondüsyonunun fertiliteye etkisi

Illustrations_chap2 turkey-17
Sütçü tip ineklerde ilk serviste optimal vücut kondüsyonu nedir?
Etçi tip ineklerde buzağılamada optimal vücut kondüsyonu nedir?

  

Buzağılamada zayıf vücut kondüsyonunun nedenleri ve sonuçları

Şişman inek Zayıf inek
Good Body Condition
Poor body condition
Sonuçlar

- Yavaş, ölü doğum, retained plasenta

- Milk fever, meme ödemi

- Daha hızlı ve daha şiddetli kilo kaybı

- ketozisKanda keton cisimciklerinin (aseton dahil) varlığı ile karakterize durum.

- Kızgınlığın belirlemesinde gecikme

- metritisUterus birçok dokusunun yangısı. Temel olarak uterus duvarının (endometritis) ayrıca uterus kasının (myometritis ya da servisitis) yangısı.

- İlk testlerde yüksek süt yağ içeriği

- Retained plasenta

- Düşük üretiö

- Gerçek anöstrusSiklisitenin olmaması ile karakterize durum ve buna bağlı olarak kızgınlık gerçekleşmez. Sıklıkla doğumdan sonra, ırk ve fizyolojik duruma bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa süreli olarak meydana gelir.

- İlk testlerde düşük yağ içeriği

Nedenler

- Kuru inekler diğerlerinden ayrılamaz

- Kuru dönem boyunca ya da laktasyonun sonunda yem fazlası

- Bir fertiliteBir canlı organizmanın reprodüksiyon yeteneği. Zooteknikal açıdan: bir buzağı doğurabilme yeteneği. problemini takiben uzamış laktasyon

- Laktasyonun sonunda ya da kuru dönemde yemlemede kısıtlamalar

- Primiparous ineklerdeki parazit enfestasyonu

- Rezervlerin laktasyonun sonunda yeniden yerine konulmaması

  

Bilginizi test edin!

Reprodüksiyon Uzmanı olun  Bu Bölüm için Test  ile neler öğrendiğinizi tespit edin.

   

Önceki