Fertilizasyon

Illustrations_chap1 turkey-30

1. Ovulasyon

OositOvaryan hücre, ovumun prekürsörü., östrusAyrıca kızgınlık olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. bitiminden sonraki 10-12 saat içerisinde ovaryumdan serbest kalır.

2. Oositin göçü

OositOvaryan hücre, ovumun prekürsörü., ovulasyondan sonraki 6. saatte ovidukttun ampullasına infundibulum aracılığıyla ulaşır.

3. Fertilizasyon

Ovum, ovulasyondan sonraki 8-12 saat süre ile fertilken, spermatozoa dişi genital kanalında   24-48 saat süreyle fertil kalır. Ovumun etrafı spermatozoalar ile kuşatılır. Bunlardan sadece bir tanesi penetre olabilir ve ovumu döller.

4. Hücre bölünmesi

Yumurta bölünür ve ovidukttun isthmusuna göç eder. 4 gün sonra, 8.-16. hücre fazında uterusun boynuna (horn) ulaşır.

   

Fertilizasyon

In vitro fertilizasyonBir yumurta ya da zigot oluşturmak için, bir dişi gameti (ovum) ile bir erkek gametin (sperm) birleşmesi. ve spermatozoaların oositin etrafına hızlı bir şekilde hareketi.

    

Embriyonik gelişim

Oositler, in vitro olarak fertilize olmuştur.

   

Önceki   Sonraki