Östrus siklusu

Östrus siklusu nedir?

 ya da kızgınlığın ardışık olarak belirdiği 20 günlük siklustur. Bu ovulasyonDişi hayvanlarda ovaryumdan ovumun çıkarılması durumu. meydana geldiği zamandır.

Seksüel aktivite ne zaman başlar?

Bir siklusun ortalama uzunluğu:

Düve ve ineklerde tam bir siklusun tamamlanması ne kadar sürer?

 (uzunluk 18 günden 23 güne kadar değişmektedir.)

Bir ineğin kızgınlıkta olduğunu nasıl anlarız?

Illustrations_chap1 turkey-14

 

 Kızgınlığın tipik belirtileri: 

  

Kızgınlıktan sonra ne olur?

05 Ovary

KızgınlıkAyrıca "östrus" olarak da bilinir. Dişi memeli hayvanlarda, fizyolojik ve davranışsal değişikliklerin ardından ovulasyonun şekillendiği fenomen. ve ovulasyondan sonra siklus luteal fazın karşılığı olan korpus luteumun formasyonu ile devam eder.

 

 

Korpus luteumBir dominant follikülün ovulasyonundan sonra gelişen organel. Kalın duvarı progesteron salgılayan hücrelerden oluşmuştur. Gebelikte varlığı, siklik aktivitenin belirtisidir. üç aşamada gelişir:

  1. Büyüme periyodu: Prostaglandine duyarsız olduğu 4 – 6 gün.  
  2. Aktivitenin devam ettiği periyod: 10 - 12 gün.
  3. LuteolizisFertilizasyonun olmadığı durumda uterustan salgılanan prostaglandin F2alfa'nın etkisi ile geç luteal fazdaki korpus luteumun hızlı dejenerasyonu. periyodu: son olarak, eğer fertilizasyonBir yumurta ya da zigot oluşturmak için, bir dişi gameti (ovum) ile bir erkek gametin (sperm) birleşmesi. meydana gelmemişse, 24 saat süren bir luteolizisFertilizasyonun olmadığı durumda uterustan salgılanan prostaglandin F2alfa'nın etkisi ile geç luteal fazdaki korpus luteumun hızlı dejenerasyonu. periyodu başlar.

            

  

  

  

   

Önceki    Sonraki