Optimal reprodüktif değerler

Sütçü ve etçi tip ırklarda hedefler nelerdir?

Temel reprodüktif parametreler  Sütçü Tip Etçi Tip  Sürülerde ortalama buzağılamaBuzağı doğumu. indeksi 
BuzağılamaBuzağı doğumu. indeksi (B.l.)  12-13 ay 12 ay
Illustrations_chap2 turkey-02
BuzağılamaBuzağı doğumu. - konsepsiyon aralığı (Buz-Kon)   < %15 120 günden daha uzun  < 110 gün
1. ST’de başarı oranı  > %40 > %50
İlk ST - 2. ST aralığı 19 ve 23 gün arasındaki inekler  > %50  Genellikle izlenmez 
3 ya da daha fazla ST ihtiyacı  <%15  %70’den fazlası, mevsimsel olarak buzağılayan bir sürüde üreme sezonunun yarısından önce gebe olmalıdır. 
Her gebe inek için ST  1.8 - 2.5* 1.5 - 2.0
İnfertiliteye bağlı kesim < %6  < < %8 

* İntensif yüksek süt verimli ineklerin olduğu işletmeler: 2

Düvelerde hedef nedir?

Temel reprodüksiyon parametresi  Düveler 
15 aylıkken aktif olarak siklisiteSiklik ne ile karakterizedir: düzenli aralıklarla dönüş ve bir siklusta tekrarlanan. Siklisiteye dönüş, post-partum fazda büyük öneme sahiptir.  %95
İlk tohumlamadaki vücut ağırlığı Erişkin ağırlığın %60 (örneğin 15 aylıkken 400 kg) 
Vücut kondüsyonu  2.5*
Ortalama günlük ağırlık kazancı  700 - 800 g/gün
1. buzağılamadaki yaş 24 ay
Konsepsiyon oranı  %60 - 65 

* 0 - 5 skalasında

  Önceki   Sonraki