Ceva reprodAction

Scientific meeting logo png

ReprodAction Bilimsel Toplantı organizasyonları Ceva Global tarafından sığır reprodüksiyonu konusunda çalışan farklı araştırmacı grupları ile gerçekleştirilmektedir. Amaç, reprodüksiyonda spesifik bir konu üzerinde araştırmacılar arasında bilimsel-bazlı tartışma ve fikir alışverişi yapmak için ortam yaratmaktır. . 

Ceva Teknik sayı 3 bu bilimsel toplantının sonuçlarını içermektedir. Bu sayıyı internet sayfamızdan indirebilirsiniz.

  

İneklerde Anöstrus'un Tanımı, Korunması ve Tedavisi