Yıllık reprodüksiyon siklusu

Maksimum karlılık nasıl elde edilir?

   

Bir işletmede karlılığı maksimize etmek için, amaç, bir inekten yılda bir buzağı elde etmektir.                                                      

Buzağılamadan sonra, etkili bir uterusDişi memelilerin genital organıdır. Fallop tüpleri ve vajina arasında yer alır. Fertil yumurtayı gelişimini tamamlayıncaya kadar barındırır ve gentasyonun sonunda çıkartır. involusyonu elde etmek için 45 gün gereklidir. Bu aşamada, ineğin ovaryan aktivitesinin yeniden başlaması gerekmektedir. İnek 50. günden sonra tohumlanabilir ve konsepsiyon 90. günden önce gerçekleşir.

GebelikDişi viviparous türlerin, implantasyon ile doğum arasındaki durum. yaklaşık olarak 290 gün sürdüğü için, ineği tohumlamak ve gebe bırakmak için 40 günlük bir süre kalır, örneğin kızgınlığın üçüncü evresi. 

                                                                                                                                                                                                                 

Illustrations_chap1 turkey-32

Bilginizi test edin!

Reprodüksiyon Uzmanı olun Bu Bölüm için Test  ile neler öğrendiğinizi tespit edin.

   

Önceki