Reprodüktif siklus testi

Reprodüktif siklus hakkındaki bilginiz hangi seviyede? Aşağıda verilen soruları cevaplayarak seviyenizi belirleyin!

01. İneklerde, östrus siklusunda korpus luteum:
 • (YANLIŞ. PMSG (Gebe Kısrak Serum Gonadotropin), gebe kısrak serumunda ekstrakte edilen bir hormondur ve LH (luteinize edici hormon) ve FSH (Folikül Stimüle edici Hormon) özelliklerine sahiptir.)
 • (YANLIŞ. Prostaglandinler, uterustan salgılanır, korpus luteumun lizise (dağılma) neden olur.)
 • (DOĞRU. Bu hipotalamus-hipofiz sistemini bloke eden bir hormondur, kızgınlık dışında gelişen herhangi bir ovulasyonu engeller.)
 • (YANLIŞ. PMSG (Gebe Kısrak Serum Gonadotropin) gebe kısrak serumunda ekstrakte edilen bir hormondur ve LH (luteinize edici hormon) ve FSH (Folikül Stimüle edici Hormon) özelliklerine sahiptir.)
02. İneklerde buzağılamadan sonra ilk kızgınlık belirtisi…
 • (YANLIŞ. Buzağılamadan sonra ilk kızgınlık belirtileri ortalama 20-25. günler arasında ortaya çıkarken, bazı hayvanlar buzağılamayı takip eden ilk haftada kızgınlıkta olabilir. onwards.)
 • (DOĞRU. Buzağılamadan sonraki ilk ovulasyon erken gelişebilir (8. günden sonra) fakat sıklıkla kızgınlıkla beraber gelişmez. Eğer ovulayon ve kızgınlık şekillenirse sıklıkla birbirlerinde ayrıdır.)
 • (YANLIŞ. Buzağılamayı takiben atlama ile beraber östrus başlasa dahi inek bundan sonra tohumlanmaz. Bununla birlikte, kızgınlığın ilk döneminin belirlenmesi, kızgınlığın bunu takip eden dönemlerinin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır.)
3. Bir inek kızgınlıkta olarak kabul edilir…
 • (Bu belirti kızgınlık döneminde gözlemlenebilir ancak kızgınlığın en güvenilir belirtilerinden biri değildir)
 • (Bu belirti, bir ineğin kızgınlıkta olup olmadığını gösteren belirleyici bir kriterdir.)
 • (Aksine, kızgınlıktaki bir ineğin motor aktiviteleri artar; bu hareketler bir podometre ile ölçülebilir ve kaydedilebilir.)
 • (Bu kriter, spesifik değildir ancak hayvan kızgınlıkta iken sıklıkla gözlemlenmektedir)
4. İneklerde, ovulasyon gerçekleşir:
 • (Kızgınlık 8-24 saat sürer ve ovulasyon, kızgınlığın bitiminden sonraki 6-10. saatler arasında meydana gelir.)
 • (Kızgınlık 8-24 saat sürer ve ovulasyon, kızgınlığın bitiminden sonraki 6-10. saatler arasında meydana gelir.)
 • (Kızgınlık 8-24 saat sürer ve ovulasyon, kızgınlığın bitiminden sonraki 6-10. saatler arasında meydana gelir. )
5. İneklerde kızgınlığın süresi:
 • (Düvelerdeki kızgınlık süresi ineklerinkinden daha kısadır.)
 • (Kızgınlık ineklerde 24 saatten daha fazla sürmez.)
 • (İneklerde kızgınlık süresi, ortalama olarak 14 saat +/- 5 saattir; kızgınlıkların %45’i gece başlar; %16’sı 8 saatten daha az sürer. )
6. Bir inek buzağılamadan sonra tohumlamaya hazırdır…
 • (İlk kızgınlık buzağılamadan sonraki 8. günde belirebilir ancak uterus involüsyonu henüz tamamlanmadığı için bu dönem tohumlama yapmak için oldukça erkendir. )
 • (İnvolüsyon makroskobik anlamda tamamlanmış olsa da, aslında tamamen sonuçlanmaz. Bu nedenke 10-15 gün beklenmesi tavsiye edilir böylelikle uterus embriyoları kabul etmeye hazır olur.)
 • (Öncesinde uterus involüsyonunun tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi ve hayvanın tatmin edici bir vücut kondüsyonuna ulaşması arzu edilir.)
 • (Öncesinde uterus involüsyonunun tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi ve hayvanın tatmin edici bir vücut kondüsyonuna ulaşması arzu edilir.)
7. Bir düve ilk kez tohumlandığında, aşağıdakilerden hangisi gereklidir:
 • (Bir düvenin ilk tohumlamasında yaş ana kriter değildir. Vücut ağırlığı göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktördür.)
 • (Bir düvenin ilk tohumlamasında yaş ana kriter değildir. Vücut ağırlığı göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktördür.)
 • (Bu ağırlık bir düvenin ilk tohumlamasından önce ulaşması gereken ağırlıktır. )
 • (Bu ağırlığa pubertede iken ulaşır. Bununla birlikte, bu ağırlık bir düvenin ilk tohumlaması için oldukça erkendir çünkü hayvanın seksüel aktivitesi henüz düzenli değildir ve fiziksel gelişimi yetersizdir. )
8. Etçi tip ineklerde buzağılamadan sonra kızgınlık, sütçü tip ineklere göre daha geç şekillenir…
 • (Follikül gelişiminin başlaması her iki tipin de dişilerinde pratik anlamda aynı zamanda gerçekleşir.)
 • (Eğer etçi tip inek sütçü tip inek gibi sağılırsa, buzağılamadan sonra kızgınlık daha erken şekillenir.)
 • (Kızgınlığın ilk dönemi, hem etçi hem de sütçü tip ineklerde, sıklıkla belirgin değildir gözle gözlemlenemez. )
 • (Eğer etçi tip inek sütçü tip inek gibi sağılırsa, buzağılamadan sonra kızgınlık daha erken şekillenir. )